top of page

Depresyon

Depresyon geçiren mutsuz bir insan

Depresyon nedir?

 

Depresyon hayatın her alanına etki eden genel bir çökkünlük halidir. Depresyon olağan bir durum olmayıp tedavi edilmediğinde kişinin yaşam kalitesini, sosyal ilişkilerini bozan, bazı tablolarda ise tehlikeli sonuçlara varabilen tıbbi bir hastalıktır. 

Depresyon nedir

Depresyon belirtileri nelerdir?

 

Kişinin zorlayıcı bir olay karşısında sıkıntı ve üzüntü duyması beklenen bir durumdur. Depresyonda ise ya ortada hiçbir sıkıntı verici olay ya da durum olmadan yoğun bir üzüntü hissi vardır, ya da ortada bir durum olsa bile yaşanan olayın gerektirdiğinden çok daha fazla karamsarlık ve üzüntü yaşanmaktadır. Başlıca depresyon belirtileri şunlardır:

 • Gün boyu süren üzüntü hissi

 • Karamsarlık

 • İlgi ve motivasyon kaybı

 • Zevk alamama ya da hissizlik hali

 • Dikkat ve konsantrasyonda azalma

 • Uykusuzluk (bazen aşırı uyku hali)

 • İştahsızlık, kilo kaybı (bazen iştah artışı)

 • Yorgunluk, güçsüzlük

 • Konuşmada ve hareketlerde yavaşlama

 • Değersizlik, bazı hastalarda suçluluk hissi

 • Özgüvende azalma

 • İntihar düşüncesi

Kişide bu belirtilerin hepsinin bulunması gerekmez. Kısa süreli olarak bu belirtileri göstermek depresyon anlamına gelmez. Depresyon tanısı konulabilmesi için bu belirtilerden birkaçının en az iki hafta süreyle devam etmesi ve anlık olmayıp gün boyu sürüyor olması gereklidir.

Depresyon belirtileri

Depresyonun nedenleri nelerdir?

 

Depresyon gelişiminde birçok faktörün etkisi olabilir. Psikolojik, biyolojik ve sosyal etkenler depresyon gelişiminde ayrı ayrı, bazı durumlarda birden çok unsur bir arada rol alır. 

Depresyon nedenleri

Depresyon kimlerde görülür?

 

Depresyon çocuk, genç, yaşlı herkeste ortaya çıkabilir. Kadınlarda depresyon gelişme riski daha fazladır. Erkeklerde kadınlara göre daha az depresyon görülmesine karşın erkeklerde depresyon tablosu genellikle daha ağır seyreder.  

Depresyon kimlerde g

Depresyon için risk faktörleri nelerdir?

 

Cinsiyet - Kadınlarda yaklaşık iki kat fazla

Sevdiği birini veya yakınını kaybetme

Aile bireylerinde ağır hastalık

Ağır ekonomik sıkıntılar

Geçirilmiş psikiyatrik hastalık öyküsü

Ailesin geçmişinde depresyon

Alkol ve madde kullanımı

Travmatik çocukluk yaşantıları

Bazı bedensel hastalıklar, hormon bozuklukları

gibi birçok faktör depresyon gelişme riskini arttırır.

depresyon risk
depresyon teşhis

Depresyon nasıl teşhis edilir?

 

Hayatta zaman zaman herkes kendini üzüntülü, karamsar hissedebilir ya da günlük bazı sıkıntılar benzer olumsuz duygulara yol açabilir. Bu nedenle gelip geçici üzüntü, karamsarlık, çökkünlük hisleri depresyon olarak değerlendirilmez. Depresyon belirli tanı kriterleri olan tıbbi bir hastalıktır. Buna bağlı olarak kişinin değerlendirilmesi ve teşhis konulması bu konuda uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır. 

Depresyon nasıl tedavi edilir?

 

Depresyon tıbbi bir hastalık olduğu gibi tedavisi de psikiyatri uzmanı doktor gözetiminde tıbbi yöntemlerle yapılmalıdır. Gelişen teknolojilerle yapılan son derece ileri beyin görüntüleme çalışmaları depresyondaki kişinin beyin faaliyetlerindeki bozulmayı ve ilaç tedavisi sonrasında iyileşen hastanın beyin fonksiyonlarındaki düzelmeyi ortaya koymuştur. Günümüzde depresyon yeni kuşak antidepresanlarla kişinin günlük yaşamını bozmadan son derece etkili bir şekilde tedavi edilmektedir. Aynı zamanda psikoterapiler de depresyon tedavisinde etkilidir. Yapılan klinik çalışmalar ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi uygulanmasının en hızlı ve etkili tedavi olduğunu göstermektedir. 

depresyon tedavi
bottom of page