top of page

HAKKIMIZDA

Psikiyatri Uzmanı Doktor İhsan Yabanoğlu, 1968 yılında dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini Malatya İlinde çeşitli birimlerde tamamladı. 1991-1995 yılları arasında Malatya'da çeşitli birimlerde görev aldı. Bu dönemde Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi (RESAM)'nde çalışmalarda bulundu.

Uzmanlık eğitimini 1995-2000 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda tamamlayarak psikiyatri uzmanı olarak görev aldı.

Meslekte geçirdiği uzun yılların tecrübesi ile Psikiyatri uzmanı Doktor İhsan Yabanoğlu, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde psikiyatrik tedavi ve psikoterapi uygulamalarını bir arada sürdürerek bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

 

 

Mesleki ve Eğitim Kronolojisi

1984  -  İstanbul Bahçelievler Lisesi

1984-1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1995-2000 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2001-2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

2003-2015 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği

2016-2020 Özel Vatan Hastanesi Psikiyatri Uzmanı

2020 ... Dr. İhsan Yabanoğlu Psikiyatri Kliniği

 

bottom of page